Utusan Online

Minda Mendonan Munif Majid

Ahad, 23 Ogos 2009

DAP dan Dasar Ekonomi Baru

Sungguhpun Dasar Ekonomi Baru 20 tahun telah berlalu dan pencapaiannya ternyata gagal mencapai matlamat Bumiputera 30 % dalam bidang ekonomi , tetapi semangatya masih diteruskan oleh kerajaan Barisan Nasional.


Sejarah penentangan DAP

DAP yang berakar dari PAP di Singapura dan dibentuk pada 1966 mengamalkan prinsip 'Malaysian Malaysia'. Selepas Peristiwa 13 Mei yang dikatakan berpunca dari ketidakpuashatian orang Melayu kerana merempat di tanah air sendiri, maka Tun Abdul Razak selaku Perdana Menteri Malaysia ke-2 bersama-sama dengan 'think tank' telah merangka dan melancarkan Dasar Ekonomi Baru.

Sebagai sebuah parti politik yang baru ditubuhkan, tentulah DAP mahu merebut blok politik yang selama ini dimonopoli oleh MCA dan Gerakan.

Tentangan terhadap Dasar Ekonomi Baru ini bukanlah daripada DAP sematsa-mata tetapi juga daripada MCA dan Gerakan. Namun begitu penentangan MCA dan Gerakan masih lagi dalam kerangka semangat kerjasama dalam Barisan Nasional. Lagipun Dasar Ekonomi Baru dilasanakan dalam tempoh 30 tahun sahaja untuk mendapatkan 30 % kek ekonomi di Malaysia. Sasaran utama 30 % ini boleh dioperolehi daripada saki-baki syarikat Barat yang melabur di Malaysia dan ekonomi di perkembangkan. Tidak ada ada hasrat sama sekali untuk merampas sama sekali perniagaan dan harta benda yang telah dimiliki oleh penduduk Cina dan India.

Tafsiran berbeza
'Malaysian Malaysia' amat bertentangan sama sekali dengan Dasar Ekonomi Baru. Prinsip Malaysian Malaysia menyatakan pelbagai kaum di Malaysia adalah sama rats dari semua segi , baik politik, ekonomi mahupun sosial. Ini selaras dengan sistem merit di mana tidak ada layanan istimewa dan bantuan kepada mana-mana kaum. Semua kaum mestilah bekerja keras untuk mendapatkan kek ekonomi yang ada di Malaysia. Setiap orang diciptakan sama oleh Tuhan dan terpulanglah kepada mereka untuk berusaha gigih mencari rezeki yang terbentang luas.

Juara baru dalam DAP ialah Lim Kit Siang yang merupakan peguam yang handal lahir di Melaka. Kecaman beliau terhadap MCA yang tunduk kepada UMNO mrnarik hati orang Cina. DAP menjadi parti harapan kepada orang Cina, tidak lagi MCA yang selama ini banyak berjasa kepada mereka.

Perlembagaan Persekutuan banyak memihak kepada orang Melayu dan tidak sama dengan Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu yang ditubuhkan selepas Perang Dunia II. Malaysia yang dibentuk berasaskan Perlembagaan Persekutuan adalah alat bagi mengekang rempuhan komunis dari utara. British yang bimbang dengan Teori Domino itu telah memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu . Sedangkan pada ketika Tanah Melayu berhadapan dengan zaman komunis 1948-1960.

Pelbagai artikel dalam Perlembagaan Persekutuan membabitkan kedudukan orang Melayu terutama kedudukan raja-raja, hak istimewa orang, bahasa Melayu, agama Islam sebagai agama rasmi , tanah rezab Melayu dan lain-lain. Dasar Ekonomi Baru tidak terdapat dalam perlembagaan dan kerana itu bolehlah dipertikaikan. 30 % ekuiti Bumiputera yang mesti dicapai dalam tempoh 30 tahun juga tidak dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Dasar Ekonomi Baru bagaikan 'hadiah' kepada orang Melayu yang terlibat dalam Peristiwa 13 Mei. Sentimen orang Melayu yang tidak puas hati kepada kerajaan dan disalurkan melalui 'tumpah darah' dapat diredakan melalui Dasar Ekonomi Baru.

Kekangan orang Melayu
Orang Melayu yang rata-ratanya pesawah dan petani tinggal di pola petempatan berjajar di kawasan sawah padi seperti di Dataran Kedah , Seberang Perak dan Sungai Manik. Petempatan berjajar di sepanjang terusan dan sungai ini tidak menggalakkan mereka mereka menceburi perniagaan. Begitu juga yang menjadi penoreh getah dan tinggal di pola petempatan berselerak dan berkelompok tidak menjalankan perniagaan besar, kecuali kedai runcit.

Perniagaan dan perdagangan Cina sukar diterobos kerana sistem perniagaan keluarga, sistem monopoli, kongsi gelap , sistem pemasaran dan lain-lain. Dr Amir Baharuddin dari USM menyeranaraikan pelbagai kekangan Bumiputera untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan dan perdagangan.[2] Cara termudah ialah membeli saham dan diserahkan kepada orang Melayu , memiliknegarakan syarikat asing atau agensi kerajaan menjalankan perniagaan . Tetapi pasaran saham tidak selalu melonjak sebaliknya turun naik yang tidak ketentuan. Agensi kerajaan pula tidak mempunyai kemahiran pengurusan syarikat sehingga perniagaan mereka runtuh. Dasar memiliknegara syarikat seperti Guthrie mendatangkan tentangan dari negara British.

Sabtu, 22 Ogos 2009

Dasar Ekonomi Baru


Dasar Ekonomi Baru (DEB) merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Dato' Hussein. Matlamat tersurat DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional dan ia telah digubal dalam konteks strategi serampang dua mata untuk:


Mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum; dan mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk memperbetulkan ketidak seimbangan ekonomi supaya dapat mengurang dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Dasar ini telah digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) pada 1991. Walaupun begitu elemen-elemen dasar ini masih lagi wujud dan akan diganti secara beransur-ansur apabila bumiputera sudah mempunyai keyakinan diri.


Latar belakang

Perlaksanaan dasar pecah dan perintah Inggeris telah mengeruhkan perpaduan masyarakat di Tanah Melayu. Pengelasan kaum merujuk pekerjaan dan sistem pelajaran yang berbeza mengelakkan interaksi antara penduduk di Tanah Melayu yang terdiri daripada 3Teks kod rumpun utama iaitu bangsa Melayu, Cina dan India. Melalui dasar ini orang Melayu kebanyakannya menetap di kawasan luar bandar (kampung) dan bekerja sebagai nelayan dan petani, orang Cina menetap di kawasan bandar dan kawasan perlombongan serta bekerja sebagai peniaga dan pelombong bijih timah, manakala orang India kebanyakannya tinggal di kawasan ladang-ladang dan bekerja sebagai buruh, secara tidak langsung telah mewujudkan perasaan curiga mencurigai antara satu sama lain yang merupakan bom jangka yang menjadi teras peristiwa 13 Mei 1969.


Peristiwa berdarah yang berlaku pada 13 Mei 1969 telah mendedahkan manifestasi sebenar perasaan tiga etnik yang terbesar di Malaysia. Semenjak negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, didapati bangsa Melayu masih tertinggal jauh dari segi penguasaan ekonomi dan pendidikan di Tanah Melayu memandangkan majoriti orang Melayu tinggal di luar bandar. Manakala orang Cina pula lebih terkehadapan dengan menguasai bidang perniagaan dan bidang ekonomi lain memandangkan mereka tinggal di kawasan bandar dan menguasai kawasan perlombongan. Lantas timbul kesedaran di kalangan orang Melayu yang dapat merasakan bahawa mereka telah tertinggal dan tertindas di bumi sendiri akibat kemiskinan. Bagi masyarakat Cina dan India pula, mereka bimbang tentang syarat-syarat hak kerakyatan walaupun sebahagian daripada mereka telah bersedia untuk menumpahkan kesetiaan kepada Tanah Melayu.


Semenjak pendudukan Jepun pada perang Dunia Kedua, pihak Jepun mengamalkan dasar yang anti-Cina dan pro-Melayu telah membangkitkan kemarahan dan prasangka orang Cina terhadap orang Melayu. Apabila Jepun menyerah kalah dan sebelum ketibaan Inggeris, orang Cina yang kebanyakannya merupakan anggota Bintang Tiga (Parti Komunis Malaya) telah mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Turut memburukkan keadaan adalah kerana, kebanyakan orang Cina menganggotai Parti Komunis Malaya manakala Orang Melayu kebanyakan menganggotai pasukan keselamatan ketika zaman darurat pada 1948–1960.


Penyingkiran Singapura dari Malaysia pada tahun 1965 akibat konsep "Malaysia untuk orang Malaysia" yang yang secara tidak langsung turut mempertikai kedudukan dan hak istimewa orang Melayu telah diapi-apikan oleh Lee Kuan Yew menyemarakkan perasaan anti-Cina dan anti-Melayu. Kejadian-kejadian tersebut akhirnya menyebabkan berlakunya peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969. Ia telah mengorbankan banyak nyawa dan harta-benda adalah manifestasi hubungan antara kaum di Tanah Melayu yang sememangnya retak menanti belah. Peristiwa 13 Mei 1969 berlaku sebaik sahaja keputusan pilihan raya umum 1969 diketahui.


Kacau bilau dan pertumpahan darah yang berlaku pada 13 Mei 1969 itu telah memaksa kerajaan untuk mengisytiharkan perintah darurat. DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika itu dan atas nasihat Perdana Menteri dengan serta-merta telah mengisytiharkan darurat di seluruh negara. berkuat kuasa 16 Mei 1969. Pengisytiharan ini telah menyebabkan sistem kerajaan berparlimen digantung. Atas perakuan Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong telah melantik Tun Razak bin Dato Hussein, Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu sebagai pengarah Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) yang bertanggungjawab menjalankan kuasa pemerintahan bagi Persekutuan berdasarkan kuasa yang diwakilkan oleh Yang di-Pertuan Agong.


Majlis Perundingan Negara telah ditubuhkan bagi memastikan keberkesanan MAGERAN, Majlis Perundingan Negara yang bertanggungjawab untuk membincang dan meneliti isu-isu perpaduan negara serta mencari jalan menyelesaikan masalah masyarakat berbilang kaum. Majlis ini mendapati satu masalah yang paling ketara yang dikenal pasti ialah struktur masyarakat majmuk di Malaysia. Adalah didapati masyarakat Malaysia masih terbahagi atas dasar keturunan, agama dan pekerjaan. Perpaduan yang hendak dicapai bukan sahaja melibatkan penyatuan kaum sahaja tetapi adalah didapati penyatuan ekonomi dan sosial juga perlu dilakukan. Sehubungan dengan itu Majlis Perundingan Negara telah bersetuju membentuk satu ideologi negara yang kemudiannya dikenali sebagai Rukun Negara yang mempunyai lima prinsip utama iaitu:


Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan Dasar Ekonomi Baru juga dibentuk menerusi Majlis Perundingan Negara sebagai jentera penggerak untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Majlis Perundingan Negara juga telah mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan Jabatan Perpaduan Negara untuk melaksanakan aktiviti berbentuk muhibbah Majlis Muhibah dan Pejabat Muhibah di peringkat pusat, negeri, daerah dan kawasan telah ditubuhkan di bawah peruntukan Peraturan-Peraturan Perlu (Majlis-Majlis Muhibah) 1969 yang telah diwartakan pada 18 Julai 1969.


Dasar Pecah dan PerintahJurang perbezaan ekonomi dan sosial kalangan kaum di Malaysia sering dikatakan akibat dasar pecah dan perintah (devide and rule) oleh penjajah Inggeris. Terdapat dua keadaan yang memungkinkan keadaan ini:  1. Inggeris sengaja memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajahan.


  2. Inggeris perlu mengekalkan penduduk peribumi di kampung-kampung serta mengekalkan aktiviti pertanian orang Melayu bagi memastikan bekalan makanan penduduk Tanah Melayu tidak terjejas. Tindakan membawa masuk pekerja asing adalah bagi mengelakkan penduduk pribumi meninggalkan aktiviti pertanian.

Peranan Dasar Ekonomi Baru dalam usaha pihak kerajaan untuk mencapai matlamat integrasi nasional  1. Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan terutama yang menganggur.


  2. Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara semua kaum dan antara kawasan (bandar dan luar bandar).


  3. Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain.

Kesan Dasar Pecah dan Perintah
  1. Penduduk Melayu telah dibiarkan di kawasan pedalaman untuk mengerjakan sektor pertanian tradisional.


  2. Kaum Cina ditempatkan di bandar dan lombong bagi menjalankan aktiviti perniagaan dan perlombongan.


  3. Kaum India ditempatkan di estet untuk mengerjakan ladang-ladang British.

Oleh kerana petempatan dan kawasan tumpuan mereka dalah berbeza, maka tidak wujud interaksi antara tiga kaum utama ini. Melalui dasar ini British telah melairkan perasaan prasangka dan memperkukuh keperibadian setiap kumpulan etnik yang terus menjarakkan jurang perpaduan antara kaum.


Dasar Ekonomi BaruDasar Ekonomi Baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua. Matlamat utamanya ialah perpaduan negara selain itu juga bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang wujud di negara ini. Menyedari hakikat bahawa pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu, serta mengambil kira kemiskinan serta ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain maka DEB telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini.


Ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. Didapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. DEB dirancang sebagai satu program jangka panjang yang akan berjalan selama 20 tahun, bermula dari tahun 1970 hingga tahun 1990. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru dijalankan menerusi strategi serampang dua mata:-


Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum; Bagi memastikan matlamat untuk menghapuskan kemiskinan tercapai, strategi ditumpukan untuk menghapuskan kemiskinan di kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Berdasarkan banci penduduk 1970, didapati bahawa kira-kira 49.3% daripada semua keluarga miskin di Malaysia berpendapatan di bawah garis kemiskinan (pendapatan garis kemiskinan tahun 1970 ialah RM200) dan kira-kira 86% daripada jumlah itu berada di kawasan luar bandar. Bagi mencapai matlamat, kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan awam melalui kemudahan pendidikan, kesihatan, bekalan air dan elektrik. Di samping itu, keutamaan juga diberikan kepada golongan miskin untuk mendapatkan bantuan seperti program bantuan subsidi baja, biasiswa pelajaran dan buku teks, makanan tambahan kepada kanak-kanak serta program rumah murah. Menjelang tarikh akhir pelaksanaan DEB, matlamat untuk membasmi kemiskinan telah tercapai. Laporan Rancangan Malaysia Keenam telah menunjukkan bahawa kadar kemiskinan negara pada tahun 1990 ialah 17.1% berbanding 49.3% pada tahun 1970.


Bagi memastikan matlamat yang kedua dalam DEB turut tercapai, kerajaan telah cuba memperbaiki keadaan ekonomi dan pada masa yang sama, menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Berasaskan pada ketidakseimbangan antara kaum, kerajaan telah melancarkan beberapa program seperti perindustrian dan perdagangan, pertanian, perlombongan, pembinaan, pengangkutan dan pertanian. Bagi menjayakan matlamat yang kedua dalam DEB ini juga, beberapa strategi telah dirancang, antaranya:


Mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga supaya penyertaan pelbagai kaum dalam sektor utama akan mencerminkan kedudukan tenaga buruh mengikut komposisi kaum menjelang tahun 1990; Mempastikan pembentukan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya mereka dapat menguruskan dan memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada semua jenis peringkat kegiatan ekonomi. Menambah dengan cepat bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan sektor produktif. Perhatian khusus akan ditumpukan kepada kaum Bumiputera yang agak ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain; Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar. Setelah tempoh Dasar Ekonomi Baru tamat, kerajaan telah menubuhkan Dasar Pembangunan Nasional yang merupakan usaha atau kesinambungan kepada perlaksanaan Dasar Ekonomi Baru.


Isu Penolakan


Pada 13 Mac 2008, Ketua Menteri Pulau Pinang yang baru dilantik (ahli DAP), Lim Guan Eng dikhabarkan menolak DEB dan DPN. Bagaimanapun beliau menafikan perkara itu melalui siaran TV3. Antara langkah yang dianggap bercanggah dengan DEB/DPN ialah 'tender terbuka'.

Jumaat, 21 Ogos 2009

Peristiwa 13 Mei 1969

Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan "Pilihan Raya Umum 1969" merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia.

Isu perkauman dalam pilihan raya 1969
Isu-isu perkauman yang menyentuh emosi dan sentimen menjadi tema utama sepanjang kempen pilihanraya yang telah menaikkan semangat kaum-kaum di Malaysia. Semasa kempen Pilihan Raya 1969, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik terutamanya daripada parti pembangkang, telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan dengan Bahasa Kebangsaan (Bahasa Melayu), kedudukan istimewa orang Melayu sebagai (Bumiputera) dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini telah menimbulkan perasaan perkauman dan syak wasangka.

Parti Perikatan yang dianggotai oleh (UMNO-MCA-MIC) telah mengalami kekalahan yang teruk dalam Pilihan Raya 1969. Jumlah kerusi yang dimenanginya dalam Dewan Rakyat (Parlimen) telah menurun daripada 89 kerusi pada tahun 1964 kepada 66 kerusi pada tahun 1969. Parti Perikatan telah kehilangan majoriti dua-pertiga dalam Dewan Rakyat.

Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan), Parti Tindakan Demokratik (DAP) dan Parti Progresif Rakyat (PPP) menang 25 buah kerusi dalam Dewan Rakyat manakala PAS menang 12 kerusi.

Sebab terjadinya Peristiwa 13 Mei 1969 adalah perarakan kemenangan pihak pembangkang. Penyokong-penyokong Parti DAP telah mengutuk dan menghina orang-orang Melayu semasa mengadakan perarakan di jalan-jalan raya di sekitar Kuala Lumpur.

Pembangkang meraikan kemenangan
Peristiwa ini berlaku berikutan pengumuman keputusan Pilihanraya Umum pada 10 Mei 1969. Dr. Tan Chee Khoon dari parti Gerakan telah menang besar di kawasan Batu, Selangor. Beliau minta kebenaran polis untuk berarak meraikan kemenangan parti tersebut di Selangor yang menyaksikan 50:50 di Selangor. Perarakan tersebut menyebabkan kesesakan jalan raya di sekitar Kuala Lumpur. Perarakan hingga ke Jalan Campbell dan Jalan Hale dan menuju ke Kampung Baru. Sedangkan di Kampung Baru, diduduki lebih 30,000 orang Melayu yang menjadi kubu UMNO, berasa terancam dengan kemenangan pihak pembangkang. Di sini letaknya rumah Menteri Besar Selangor ketika itu, Dato' Harun Idris.

Dikatakan kaum Cina yang menang telah berarak dengan mengikat penyapu kepada kenderaan mereka sebagai lambang kemenangan mereka menyapu bersih kerusi sambil melaungkan slogan. Ada pula pendapat yang mengatakan penyapu tersebut sebagai lambang mereka akan menyapu ('menyingkir') orang-orang Melayu ke laut. Dalam masyarakat Melayu, penyapu mempunyai konotasi yang negatif (sial). Ada yang mencaci dan meludah dari atas lori ke arah orang Melayu di tepi-tepi jalan.

Perarakan kematian Cina
Akibat daripada rusuhan maut tersebut, kesesakan jalanraya turut berlaku.Di Jinjang, Kepong, kematian seorang Cina akibat sakit tua diarak sepanjang jalan dengan kebenaran polis. Namun perarakan kematian bertukar menjadi perarakan kemenangan pilihan raya dengan menghina Melayu.

Pada hari Selasa 13 Mei, Yeoh Tech Chye selaku Presiden Gerakan memohon maaf di atas ketelanjuran ahli-ahlinya melakukan kebiadapan semasa perarakan. Yeoh menang besar di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Tapi permohonan maaf sudah terlambat.

Rumah Menteri Besar Selangor
UMNO telah mengadakan perarakan balas pada pagi 13 Mei 1969 yang mengakibatkan terjadinya peristiwa ini. Hal ini adalah kerana perasaan emosi yang tinggi dan kurangnya kawalan dari kedua-dua pihak. Perarakan ini tidak dirancang.

Orang Melayu berkumpul di rumah Menteri Besar Selangor di Jalan Raja Muda Abdul Aziz di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dato' Harun Idris selaku Menteri Besar Selangor ketika itu cuba mententeramkan keadaan. Rupa-rupanya, mereka yang berkumpul telah membawa senjata pedang dan parang panjang dan hanya menunggu arahan daripada Dato' Harun Idris untuk mengamuk.

Ketika berkumpul, cerita-cerita tentang kebiadapan ahli parti Gerakan tersebar dan meluap-luap. Jam 3.00 petang datang berita kejadian pembunuhan orang Melayu di Setapak, hanya dua kilometer dari rumah Menteri Besar Selangor. Terdapat cerita-cerita lain mengenai seorang wanita mengandung dibunuh dan kandungannya dikeluarkan dari perut dengan menggunakan besi penggantung daging babi.Sebelum menghembuskan nafas terakhir wanita tersebut sempat memasukkan semula janin yang terkeluar itu ke dalam perutnya.

4.00 petang dua penunggang motosikal Cina yang melalui Jalan Kampung Baru telah dipancung. Sebuah van membawa rokok dibakar dan pemandunya dibunuh. Pemuda-pemuda Cina yang dikatakan dari PKM dan kongsi-kongsi gelap telah bertindak balas. Mereka membunuh orang-orang Melayu di sekitar Kuala Lumpur. Rupa-rupanya orang Cina dan pemuda Cina ini lengkap dengan pelbagai senjata besi, tombak dan lembing berparang di hujung seperti dalam filem lama Cina.

Cerita-cerita seperti ini yang tidak diketahui sama ada benar atau tidak telah menyemarakkan lagi api permusuhan di antara Melayu dan Cina. Rusuhan besar terjadi. Perintah darurat dikeluarkan, semua orang tidak dibenarkan keluar dari rumah. Pasukan polis berkawal di sekitar Kuala Lumpur. Tentera dari Rejimen Renjer lebih awal dikerahkan menjaga keselamatan sekitar Kuala Lumpur.

Rejimen Renjer
Anggota FRU semasa rusuhan 13 Mei berlaku.Pasukan FRU di keluarkan dari Kampung Baru dan askar dari Rejimen Renjer ambil alih. Malangnya pasukan ini terdiri dari orang-orang Melayu, Iban, Cina, India, Sikh, Gurkha dan lain-lain turut menembak orang-orang Melayu dan ini menyebabkan kemarahan orang Melayu semakin meluap-luap. Menurut laporan, ketua pasukan Rejimen Renjer dikatakan berbangsa Cina.

Pemuda-pemuda Melayu yang mempertahankan Kampung Baru dan yang lain-lain mengamuk merasakan diri mereka terkepung antara orang Cina dengan askar Rejimen Renjer. Beberapa das turut ditujukan ke arah rumah Menteri Besar Selangor.

Askar Melayu
Akhirnya Regimen Renjer dikeluarkan dan digantikan dengan Askar Melayu. Beberapa bangunan rumah kedai di sekitar Kampung Baru, Jalan Tuanku Abdul Rahman masih terus terbakar. Pentadbiran diambil-alih oleh Askar Melayu. Malangnya beberapa askar Askar Melayu turut masuk ke kedai-kedai emas Cina dan mengambil harta benda di sana. Malah ada askar melayu yang menembak ke atas rumah kedai orang Cina kerana kononnya mereka telah membaling botol ke arah askar melayu tersebut. Ada yang berkata askar tersebut berpakaian preman.

Ramai orang Cina dibunuh dan dicampakkan ke dalam lombong bijih timah di Sungai Klang berhampiran lorong Tiong Nam, Chow Kit. Konon ada rakaman televisyen oleh pemberita dari BBC dan Australia, beberapa pemuda Cina ditangkap, dibariskan di tepi lombong dan dibunuh. Bagaimanapun, sehingga sekarang, tiada bukti yang diedarkan mengenai rakaman ini.

Panggung Odeon
Pemuda-pemuda Cina dari kongsi-kongsi gelap telah bertindak mengepung Panggung Odeon, di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Beberapa iklan disiarkan dalam bahasa Cina di skrin pawagam menyuruh penonton dari kalangan Cina keluar dari panggung. Penonton Melayu di panggung tersebut ramai yang mati. Ini termasuklah dua orang Askar Melayu yang tinggal di Sungai Ramal, Kajang. Manakala di pasar pula askar melayu telah menembak orang cina dengan kereta perisai mereka kononnya melanggar perintah berkurung. Di lebuh raya persekutuan pula, penduduk melayu Kampung Kerinchi telah membuang pasu di atas lebuhraya tersebut dan mengakibatkan kesesakan lalulintas dan kemalangan. Pemilik kereta berbangsa cina ditetak dan dibunuh. Seluruh keluarga peniaga cina yang menjual bunga berdekatan habis dibunuh. Di lapangan terbang Sungai Besi waktu itu yang merupakan lapangan terbang antarabangsa, askar melayu telah menembak orang Cina yang baru balik dari luar negeri kononnya melanggar perintah berkurung.

Seorang polis bernama Rahim yang tinggal di Kuala Lumpur yang turut menonton wayang di Odeon terkena tetakan di kepala dan berpura-pura mati. Beliau masih hidup hingga sekarang. Akibat daripada tindakan sebegini, orang-orang Melayu mulai bertindak balas, dan dikatakan kepala orang Cina yang dibunuh diletakkan di atas pagar.

Abdul Rafai Alias bersama rakan-rakannya dari Semenyih yang datang ke Kuala Lumpur turut terperangkap dan terkejut dengan rusuhan kaum yang tidak disangka-sangka pada 13 Mei itu. Beliau turut melangkah-langkah mayat mereka yang telah terbunuh di atas jalan.

Khabar angin mengatakan Tentera Sabil dari Sungai Manik hendak datang ke Kampung Baru tetapi tersekat. Begitu juga dengan Tentera Selempang Merah dari Muar dan Batu Pahat tersekat dan disekat oleh polis di Balai Polis Kajang dan Cheras.

Ada 4 kiai di sekitar Kampung Baru mengedarkan air jampi dan tangkal penebat, iaitu ilmu kebal dengan harga yang agak mahal. Sesiapa yang memakainya menjadi kebal dan boleh terbang. Apa yang pasti, Askar Melayu juga telah menyelamatkan orang Melayu di Kampung Baru ketika itu. Mungkin juga ramai yang pernah mendengar kisah parang terbang yang terbang di Kampung Cheras Baru.

Namun rusuhan kaum tidak terjadi di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Di Perak, Kedah, Pulau Pinang serta Perlis tiada sebarang pergaduhan. Negeri Johor dan Negeri Sembilan juga tidak terjadi apa-apa kerana telah diberi amaran oleh PKM. Cuma ada sedikit kekecohan di Melaka. Di Betong ada tembakan dilepaskan oleh PKM dan mereka memberi amaran jika askar melayu menembak orang cina, mereka akan memberi senjata api kepada orang cina.

Ada yang menyifatkan pergaduhan ini sebenarnya adalah pergaduhan "politik" Datuk Harun dengan sokongan Tun Razak yang tidak berpuas hati dengan Tunku Abdul Rahman bukannya perkauman kerana pemimpin cina Parti Perikatan seperti, Tan Siew Sin, Ong Yoke Lin telah "lari" bersama dengan Tunku Abdul Rahman ke Cameron Highlands. Sebelum peristiwa itu masyarakat Melayu dan Cina boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Seperti dinyatakan pergaduhan tidak belaku di negeri Melayu seperti Kelantan, Pahang dan Kedah. Jika ia merupakan isu perkauman, pastinya pada hari itu orang cina dan melayu akan berbunuhan sesama sendiri di negeri tersebut seperti di selatan thai.

Kesimpulannya, pergaduhan ini bukanlah rusuhan perkauman, kerana ia hanya terjadi selepas pilihanraya (perbezaan politik) dan hanya melibatkan orang-orang Melayu dan Cina di Kuala Lumpur menjadi mangsa agenda Datuk harun dan Tun Abdul Razak. Akhirnya selepas Tun Abdul Razak meniggal dunia dan Tun Hussein Onn dilantik sebagai Perdana Menteri, beliau telah mengarahkan Datuk Harun ditangkap kerana pecah amanah duit bank rakyat. Datuk Harun telah menaja Muhammad Ali kononnya juga beragama Islam untuk datang ke Malaysia berlawan tinju dengan Joe Bugner untuk menunjuk-nunjuk bahawa orang Islam mampu menandingi barat. Perlawanan tersebut mengalami kerugian kerana diboikot akibat kecelakaan Datuk Harun semasa peristiwa Mei 13. Datuk Harun juga berhasrat untuk mencabar tempat Tun Hussein Onn .

Persepsi negatif masyarat Melayu terhadap kaum Cina juga berlaku kerana orang Cina merupakan majoriti menganggotai pasukan Bintang Tiga yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara komunis. Selain itu, selepas kekalahan Jepun, MPAJA bermaharaja lela selama dua minggu dengan memerintah secara kuku besi dan ramai orang melayu dan cina yang menjadi tali barut Jepun telah dikenakan hukuman bunuh.

Mageran
Negara diisytiharkan darurat pada malam 16 Mei 1969 di seluruh negara dan Mageran dibentuk di bawah pentadbiran Tun Abdul Razak. Parlimen dibubarkan.

Peristiwa 13 Mei 1969 menyebabkan Tunku Abdul Rahman dipersalahkan oleh orang Melayu dan Malaysia secara keseluruhannya. Berikutan itu Tunku meletakkan jawatan pada tahun 1970. Buku "Dilema Melayu" ("Malay Dilemma") oleh Tun Dr Mahathir telah diharamkan. Dikatakan Tun Dr Mahathir memburuk-burukkan Tunku Abdul Rahman sebagai kerabat raja Kedah yang kaki joli.

Keadaan akhirnya dapat dikawal dan beberapa keputusan telah diambil bagi mencari jalan penyelesaian termasuklah penubuhan beberapa badan seperti Majlis Perundingan Negara, Dasar Ekonomi Baru dan Rukun Negara telah diciptakan.

Ternyata langkah Tunku Abdul Rahman penyingkiran Singapura dari Malaysia tidak menyelesaikan masalah perkauman. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan kemuncak kemarahan lama orang Melayu kerana kemiskinan.

Tahun 1969 pilihan raya diadakan semula dan memberi kemenangan 2/3 semula kepada kerajaan yang memerintah. Barisan Nasional dibentuk. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dibentuk bagi mengurangkan pengundi Cina dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Beberapa ahli politik yang dianggap berbahaya telah ditahan melalui Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). Persempadanan pilihan raya yang lebih bijaksana dan seimbang telah dilaksanakan. Sistem demokrasi, pilihan raya dan agihan kek ekonomi (hak-hak keistimewaan bumiputera) mendapat tafsiran semula. Peniaga cina terpaksa mencari rakan niaga bumiputra dan berkongsi 30% dari saham mereka di KLSE

** Kalau kita amati peristiwa ini.. sudah pastinya semua ahli politik arif tentang perisitiwa ini dan memahami implikasi dan kesan daripada peristiwa yang berlaku.. Kalau kita amati DAP dengan bantuan Anwar Ibrahim seolah2 sedang merancang agar berlaku lagi peristiwa serupa.. antaranya

Kronologi mudah.. DAP dan Pakatannya hari ini secara terang-terangan cuba untuk memansuhkan terus Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) yang mana diguna pakai untuk membasmi penularan gerakan subversif..

DAP dan Pakatannya juga secara terang-terangan cuba membawa balik Chin Peng ke Malaysia kononnya atas dasar kemanusiaan.. Hakikatnya, kembalinya Chin Peng adalah bertujuan untuk menaikan semangat kaum cina (DAP)..

DAP dan Pakatan Haram ini terang-terangan mula membertikaikan Kontrak Sosial, Hak-hak keistimewaan Melayu, DEB dan sebagainya seperti mana provokasi yang berlaku ketika pilihanraya 1969..

Terlalu banyak bunga-bunga kebencian ditanam dari sehari ke sehari oleh DAP dan Pakatan Haram ini bertujuan untuk menghuru harakan negara termasuklah mengadakan piket, demonstrasi, perhimpunan haram, pelbagai pertubuhan haram yang tidak berdaftar bertujuan untuk mewujudkan ketidakselesaan kehidupan masyarakat.. dan mereka melakukan ini semua atas alasan menegakan keadilan

Yang Paling menyedihkan PAS selaku parti dominan Melayu yang berada dalam Pakatan Haram ini seolah2 hilang teras perjuangan terhadap islam sehingga tunduk dan patuh kepada setiap desakan dan tindakan DAP dan Anwar Ibrahim.. Hinggakan PAS hari ini dilihat sanggup mengenepikan ediologinya demi sebuah perjuangan politik sempit DAP dan Anwar Ibrahim...

Khamis, 20 Ogos 2009

Ya Allah Ampunkanlah Mereka

Ya Allah.. Bukakanlah pintu-pintu hati mereka untuk melihat kearahmu, semoga dapat mereka melihat Rahman dan Rahim MU. Janganlah Engkau membiarkan mereka terpedaya dengan tipu helah Syaitan yang Engkau murkai..
"Wahai.. Tuhan ku tak layak ke syurga Mu.. Namun tak pula aku sanggup ke neraka Mu.. Ampun kan dosa ku terimalah taubat ku.. Sesungguhnya, Engkau lah pengampun dosa-dosa besar...... "


Rabu, 19 Ogos 2009

Petikan Hadith Sahih Muslim.. Jawapan Pada Nik Aziz bhgn 3

Dari Al Hasan r.a katanya Rasullullah SAW bersabda: " Seorang Hamba yang dipercayakan Allah memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyatnya, Maka jika dia mati, Allah mengharamkan Syurga baginya"...
** Buat Tok Nik... dan Pemimpin PAS serta PAKATAN ROIT i... menifesto dulu dah buat belum jangan asyik nak cari kesalahan orang... Rakyat dah bagi kepercayaan... ingatlah hadith ni... ni janji Allah pada Rasulullah... Kalau ada masih tak faham pi lah tanya ke Sheikh Lim Guan Eng yang PAS dan Pakatannya Gelar Umar Abdul Aziz... Atau Sheikh ROnie Atau Shohibuz Samahah Jeff Oii... awat tak mau tanya... ??

PAKATAN RIOT DENGAN KEADILANNYA...

Apa yang terjadi pada hari ini bahawa keadilan yang diwar-war kan oleh Pakatan RIOT itu tidak diperjuangkan secara global dan sejagat walaupun sifat adil itu bertaraf sejagat kerana ada beberapa sebab seperti berikut :

1. Mungkin mereka belum faham erti keadilan yang sebenarnya.

2. Kerana mereka mempunyai kepentingan diri

3. Mereka mentakrifkan atau mendefinasikan mengikut kefahaman isma atau ideologi atau agama pegangan masing-masing atau akal fikiran masing-masing, bukan mengikut takrif Islam yang luas lagi sempurna.

4. Mereka mengumandangkan perkataan keadilan itu ada motif atau ada tujuan hendak menjatuhkan individu yang tertentu atau puak atau parti yang tertentu kerana hasad dengki atau sakit hati atau musuhnya.

5. Mereka juga memperjuangkan keadilan setelah dia tersepit atau setelah dia dibuang daripada jawatannya atau dizalimi, maka mulalah mereka menggembar-gemburka n keadilan. Kalau tidak, mereka pun tidak minat hendak menyebut dan memperjuangkannya sebelum menimpa diri dan golongan sendiri.

6. Lantaran takut kerana keadilan itu disarankan atau diperjuangkan kepada semua pihak atau puak, akan ada nanti golongan dan puak yang akan bangun dan maju.

7. Disebabkan takut dan bimbang kalau diperjuangkan keadilan secara global, ada golongan yang berkuasa atau kuat terkena atau tercabar, mereka tidak mampu berhadapan dengan risikonya apabila ditekan dan disusahkan.

Secara umumnya inilah di antara sebab-sebab mengapa pejuang-pejuang yang ingin menegakkan keadilan, kelihatan tidak bersifat global dan menyeluruh. Jadi orang menjadi bingung dan keliru, lebih-lebih lagi mereka tidak tahu bagaimana memperjuangkan keadilan itu yang bersifat menyeluruh dan tepat.

Petikan Hadith Sahih Muslim.. Jawapan Pada Nik Aziz bhgn 2

Hadith #1 - Dari Abdullah Bin Mas'ud r.a., dari Nabi saw., sabdanya: "... Allah itu indah (jamil) Dia menyukai yang indah. sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain"

** Ini sifat yang ada pada Tok Nik... kerana dengan amalan dan pendidikan agamanya di pandang remah sekelian yang lain kononnya dia lebih alim dia lebih memahami hinggakan timbul sombong dalam dirinya lalu menolak kebenaran yang ada... Inikah sifat pemimpin yang nak kita angkat??


Hadith #2 - Dari Jabir r.a katanya seorang lelaki datang kepada Rasulullah lalu bertanya " Ya Rasulullah! Apakah itu dua masalah wajib?" Jawab Rasulullah saw., "Siapa yang mati dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, dia masuk Syurga. Dan siapa mati menyukutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dia masuk neraka."


** Hadith ini di atas ni jelas bahawa ciri2 ahli neraka adalah mereka yang syirik yakni meyukutukan Allah.. lalu apakah dosa kita ahli umno yang MENYOKONG Umno dituduh sebagai kafir dan ahli neraka... besar sangatkan iman dan takwa tok nik yang sorang ni?? bukan nak menyerang individu tetapi sikap tok nik ni telah menyeranng setiap ahli dan penyokong UMNO itu sendiri... dalam erti kata lain.. Tok Nik Taubatlah... Mohon keampunan dari Allah... sesungguhnya Allah itu besar Rahman dan Rahim Nya...

Petikan Hadith Sahih Muslim.. Jawapan Pada Nik Aziz bhgn 1
#1: Dari Ibnu Umar r.a, Katanya Rasulullah saw bersabda: " Siapa yang berkata kepada saudaranya (seislam) 'Hai Kafir!', maka ucapan itu kembali kepada salah satu diantara keduanya. Jika apa yang diucapkan itu benar, maka ucapan itu tertuju kepada orang yang dipanggil. Jika tidak, maka ucapan itu tertuju kepada yang mengucapkan."

#2: Dari Abdullah bin Mas'ud r.a katanya Rasulullah saw bersabda: "Mencaci maki orang muslim hukumnya fasik dan membunuhnya hukumnya kafir"

Selasa, 18 Ogos 2009

UMNO Perjuangkan Islam


"Dan TINGGALKANLAH orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al Qur'an itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafa'at selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu." Surah Al-An'am, ayat 70.

INGATLAH Inilah permainan PAS... mempermainkan agama ikut sedap mulut mereka, mengkafirkan orang lain demi menghalalkan cara mereka.. kononnya mereka lebih alim, ulama' mereka lebih mujtahid, hingga tiada cacat celanya, Kononnya Dengan laungan TAKBIR!!!... mereka dikatakan islam, tapi sejauh mana ketakwaan mereka kepada Allah SWT.. cukupkah hanya dilaung2kan sedemikian rupa.. berapa ramai anak2 muda dalam PAS yang tak ubah seperti Kafir kelakuan mereka.. setahun sy menetap di kelantan sudah cukup untuk menilai sejauh mana yang dikatakan PAS berjuang untuk diri sendiri.. betapa hipokritnya sebuah Parti yang diberikan nama PAS..

PAS tidak layak untuk menggunakan nama islam.. tiada apa yang diperjaungkan untuk islam.. (rujuk Nota sebelum ini) sekurang2nya UMNO telah membangunkan islam.. menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara islam contoh di mata dunia.. Dimana perjauangan PAS? bina masjid pun tak hendak..

Apa yang UMNO tak buat.. telah dilaksanakan pelbagai kemudahan ibadah, disediakan guru2 untuk mengajar masyarakt tentang ibadah.. macam2 kemudahan bangun memenuhi tuntutan syarak...

Bank2 diwujudkan sistem kewangan islam, tidak kira simpanan, pelaburan, insuran dan sebagainya semuanya diwujudkan mengikut sistem islam sehinggakan menjadi contoh sistem terbaik kepada institusi kewangan secara global..

Apakah UMNO masih tidak memperjaungkan dan memartabatkan islam? Sistem kehakiman dan undang2 hari ini adalah langsung tidak mengamalkan islam.. sedangkan dalam islam itu tentang hukum jinayatnya terbahagi kepada 3 bahagian.. takzir, hudud dan khisas..

bukankah takzir, dah khisas telah diamalkan dan hudud juga turut diamalkan walaupun baru sebahagian daripada keseluruhan hudud itu.. secara tidak langsung telah 93% dan lebih telah diamalkan sehingga Malaysia yang kita cintai ini boleh diwartakan dan di isytiharkan sebagai sebuah Negara Islam...

Apa yang PAS buat? melalak, Meronta, macam2 Me.. lagi tapi langsung tak buat apa2..

Di Pulau Pinang.. Apa tindakan pas bila orang DAP laknat ini mencaci dan mencerca islam.. kenapa tidak PAS perjuangkan manusia seislam dengan mereka yang dihentam oleh DAP Laknat ini.. PAS lebih rela mengikut kata DAP umpama kerbau dicucuk hidung daripada memperjuangkan manusia seislam dengan mereka dan Takutkan Allah...

Sebab mereka ni dah memang tak takut dengan Allah SWT lagi dah.. sebab tu keluarkan hukum sesuka hati... bila Tan Sri Harussani menjawab.. dituduhnya Mufit itu sebagai syaitan... siapa Syaitan sebenarnya?? setahu saya lah tak ada mufti mahupun orang UMNo yang kata suka berkawan dengan SYAITAN melainkan Tok Guru Sesat Nik Aziz Sorang ni je...

LU FIKIR LAH SENDIRI!!!

Balasan Pada Tududuhan Nik Aziz Pada Penyokong UMNO

"Maka Celaka Besarlah mereka yang menulis kitab-kita (mentafsir dan menghukum sesuatu itu) dengan tangan mereka sendiri (tafsiran mereka sendiri) lalu dikatakan "ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperolehi keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka celaka besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan celaka besarlahbagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan" Surah Al Baqarah ayat 79.
maksudnya.. golongan ini (PAS) yang senang2 menuduh orang UMNO sebagai kafir ini lah tafsiran jelas tentang mereka.. sebab apa?? kerana mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah.. yakni menghukum hukuman yang hanya milik Allah.. untuk "keuntungan yang sedikit" iaitu... perbuatan mereka ini semata2 untuk meraih undi, keuntungan politik, menang pilihanraya, merebut jawatan dan menguasai harta...
Tidakkah mereka ini lebih kafir dari kafir.. Semoga Allah membalikkan hati mereka untuk menerima kebenaran... dan tabahkanlah hati pejuang2 mu di dalam UMNO untuk terus memartabatkan agama mu yang dicintai ini... Amin..

PAS dan Perjuangannya

"Dan TINGGALKANLAH orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al Qur'an itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafa'at selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu." Surah Al-An'am, ayat 70.


INGATLAH Inilah permainan PAS... mempermainkan agama ikut sedap mulut mereka, mengkafirkan orang lain demi menghalalkan cara mereka.. kononnya mereka lebih alim, ulama' mereka lebih mujtahid, hingga tiada cacat celanya, Kononnya Dengan laungan TAKBIR!!!... mereka dikatakan islam, tapi sejauh mana ketakwaan mereka kepada Allah SWT.. cukupkah hanya dilaung2kan sedemikian rupa.. berapa ramai anak2 muda dalam PAS yang tak ubah seperti Kafir kelakuan mereka.. setahun sy menetap di kelantan sudah cukup untuk menilai sejauh mana yang dikatakan PAS berjuang untuk diri sendiri.. betapa hipokritnya sebuah Parti yang diberikan nama PAS..


PAS tidak layak untuk menggunakan nama islam.. tiada apa yang diperjaungkan untuk islam.. (rujuk Nota sebelum ini) sekurang2nya UMNO telah membangunkan islam.. menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara islam contoh di mata dunia.. Dimana perjauangan PAS? bina masjid pun tak hendak..


Apa yang UMNO tak buat.. telah dilaksanakan pelbagai kemudahan ibadah, disediakan guru2 untuk mengajar masyarakt tentang ibadah.. macam2 kemudahan bangun memenuhi tuntutan syarak...


Bank2 diwujudkan sistem kewangan islam, tidak kira simpanan, pelaburan, insuran dan sebagainya semuanya diwujudkan mengikut sistem islam sehinggakan menjadi contoh sistem terbaik kepada institusi kewangan secara global..


Apakah UMNO masih tidak memperjaungkan dan memartabatkan islam? Sistem kehakiman dan undang2 hari ini adalah langsung tidak mengamalkan islam.. sedangkan dalam islam itu tentang hukum jinayatnya terbahagi kepada 3 bahagian.. takzir, hudud dan khisas..


bukankah takzir, dah khisas telah diamalkan dan hudud juga turut diamalkan walaupun baru sebahagian daripada keseluruhan hudud itu.. secara tidak langsung telah 93% dan lebih telah diamalkan sehingga Malaysia yang kita cintai ini boleh diwartakan dan di isytiharkan sebagai sebuah Negara Islam...


Apa yang PAS buat? melalak, Meronta, macam2 Me.. lagi tapi langsung tak buat apa2..


Di Pulau Pinang.. Apa tindakan pas bila orang DAP laknat ini mencaci dan mencerca islam.. kenapa tidak PAS perjuangkan manusia seislam dengan mereka yang dihentam oleh DAP Laknat ini.. PAS lebih rela mengikut kata DAP umpama kerbau dicucuk hidung daripada memperjuangkan manusia seislam dengan mereka dan Takutkan Allah...


Sebab mereka ni dah memang tak takut dengan Allah SWT lagi dah.. sebab tu keluarkan hukum sesuka hati... bila Tan Sri Harussani menjawab.. dituduhnya Mufit itu sebagai syaitan... siapa Syaitan sebenarnya?? setahu saya lah tak ada mufti mahupun orang UMNo yang kata suka berkawan dengan SYAITAN melainkan Tok Guru Sesat Nik Aziz Sorang ni je...


LU FIKIR LAH SENDIRI!!!


Malaysia Adalah Negara Islam...??


Kalau kita lihat daripada perlaksanaan di di atas… masih bolehkah kita sangkal lagi bahawa Malaysia adalah Negara Islam dan telah melaksanakan hampir 100% undang-undang islam.


Macam mana dengan PAS…? Adakah masih lagi dengan pendirian Malaysia bukan Negara islam? Atau masih lagi nak bersetongkol dengan manusia biadap bernama DAP yang secara terang-terang menentang penubuhan dan perlaksanaan Negara Islam? Sedar atau tidak saudara seagama dan sebangsa dengan kita bahawa meraka selama ini hanya dijadikan tunggangan DAP dan PKR yang berjuang semata-mata untuk pangkat, nama dan harta?Sungguh memalukan PAS yang dalam perlembagaannya menjadikan islam sebagai wadah perjuangan sanggup menjual maruah agama dan bangsa demi kerana politik sempit mereka? Adakah pada pandangan PAS hanya setelah memancung kepala dan memotong tangan baru boleh dipanggil Negara Islam… begitu sempit dan naïf golongan ini…


Tak malukah mereka dengan Allah SWT yang menjadikan mereka sebagai khalifah dimuka bumi ini, untuk memakmurkan dan menegakan Islam…sedangkan UMNO telah berjuang menegakan islam sejak dari dulu sehingga kini.. Memperkasakan islam sebagai agama rasmi Negara…


Sememangnya golongan PAS ini tidak tahu malu… menabik dada dengan bertakbir sedangkan Nabi SAW sendiri bertasbih memuji Allah… tetapi mereka menabik dada dengan medah dan angkuh dengan takbirnya… bukankah itu sifat orang2 munafik…


Berdusta sepanjang masa kononnya mereka lebih islam dari islam, menghukum sesuka hati walaupun sesetengah dari mereka langsung tidak memahami intipati sebenar kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah…Amat malu.. dimata dunia kita dilihat tidak lebih dari Palestin.. ditertawakan oleh Yahudi Laknatullah kerana bercakaran sesame sendiri, sama agama, sama bangsa tetapi tidak bersatu hati… lalu “Yahudi Melayu” yang seorang itu sedang berdansa terkinja-kinja melihat tingkah laku PAS… yang menyokongnya secara membuta tuli…


Ntahlah apa nak jadi pada PAS..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...